II.SZÁMÚ GONDOZÁSI KÖZPONT
ÉTKEZTETÉS

6500 Baja, Rókus u. 47.
Telefonszám: 06-79/321-552/4 mellék
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – péntekig: 7:30 -tól – 15:30 -ig

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről (ebédről) gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. Amennyiben az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, akkor a háziorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést biztosítunk.

Célunk, hogy olyan színvonalú ellátást nyújtsunk, amely a lakosság szükségleteinek megfelel, ezért az igénybevételnek több módját biztosítjuk:

A kiszállítás az intézmény erre a célra kialakított gépjárművével történik.

Munkaszüneti és pihenőnapon történő étkeztetést intézményünk nem biztosít.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások - s így az étkeztetés is, mint alapszolgáltatás - igénybevétele önkéntes, írásbeli kérelemre történik. Az étkeztetés igénybevételéhez egy, az intézményünk által készített kérelem nyomtatvány kitöltése szükséges az igénylő, illetve a törvényes képviselője által. A kérelemhez tartozik a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozat, valamint a szükséges igazolások, nyilatkozatok.

Telephelyek

Baja, Rókus utca 47. (Központ) Térkép
Baja, Telcs Ede u. 8. (Idősek Nappali Ellátása) Térkép
Baja, Szabadság út 81. (Idősek Nappali Ellátása) Térkép

 

 

© Copyright 2010 BLink Info, telefon: 06-20/533-5142.