Éjjeli menedékhely


Az éjjeli menedékhely a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény Hajléktalan ellátása keretében működő szakmai feladat, mely az Átmeneti Szállóval közös épületben található.

Férőhelyek száma: 8 fő (férfi)

Az éjjeli menedékhely igénybevétele térítésmentes.
Nyitvatartási idő: délután 16.00 – reggel 08.00 óráig
Az éjjeli menedékhely átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, melynek célja, hogy az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan férfiak éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tegye.
Az éjjeli menedékhely biztosítja az igénybevevők számára az éjszakai pihenés, a személyi tisztálkodás, az étel melegítésének és elfogyasztásának, a lehetőségét, valamint gondoskodik az igénybevevők tisztálkodáshoz szükséges textíliájáról, a személyes ruházat tisztántartásához szükséges feltételekről, személyes használati tárgyaik biztonságos megőrzéséről, biztosítja a részükre nyújtandó elsősegélyhez a megfelelő felszerelést. 
A szociális szakemberek által szociális információkat biztosít, valamint az ellátást igénybevevő jogosultságaira vonatkozó tanácsadást.


Az Éjjeli Menedékhely szolgáltatásai:

Az ellátás igénybevételének módja

A hajléktalan személy éjjeli menedékhelyen való elhelyezés iránti igényét nyitvatartási időben, a menedékhelyen történő jelentkezésével jelzi. Az éjjeli menedékhelyen történő elhelyezés egy éjszakára szól. A felvétel minden nap 16 órától a férőhelyek betöltéséig tart.  A férőhelyek érkezési sorrendben foglalhatók el. Az igénybevétel feltétele az egy évnél nem régebbi negatív tüdőszűrő lelet bemutatása, valamint a személyes adatok felvételéhez szükséges okmányok bemutatása. 

 

© Copyright 2010 BLink Info, telefon: 06-20/533-5142.